DROGA DO MĄDROŚCI

DROGA DO MĄDROŚCI Syr 4, 17-18; 1 Kor 1, 22-24 „W początkach powiedzie go trudnymi drogami, bojaźnią i strachem go przejmie, dręczyć go będzie swoją nauką, aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy; następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go, i odkryje mu swe tajemnice.” „Tak więc, […]

Continue Reading

POST URODZINOWY – 15 KROKÓW DO BYCIA SPEŁNIONĄ KOBIETĄ

PIĘTNAŚCIE KROKÓW DO BYCIA SPEŁNIONĄ KOBIETĄ Panowie, z góry proszę o wybaczenie, ale z racji tego, że jestem kobietą a ten post jest wyjątkowo osobisty, poniższy zestaw dobrych praktyk jest dedykowany Paniom, gdyż o Paniach będzie traktował. Nie oznacza to bynajmniej, że Panowie nie mogą sobie tych punktów dostosować do płci własnej :). A więc […]

Continue Reading

PANIE ZARADŹ MOJEMU NIEDOWIARSTWU!

JESTEM CZŁOWIEKIEM MAŁEJ WIARY Mk 9, 22b-24; Syr 1, 6 „Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam!». Jezus mu odrzekł: «Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy». Natychmiast ojciec chłopca zawołał: «Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!»” „Korzeń mądrości komuż się objawił, a dzieła jej wszechstronnej umiejętności któż poznał?” Z całej […]

Continue Reading

PFILIA CZY AGAPE?

KOCHAJ TAK, JAK UMIESZ J 21, 15-17 „A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!» I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł […]

Continue Reading

BINGO!

KIM JEST DLA CIEBIE JEZUS? Mk 8, 27-33 „Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu […]

Continue Reading