CO W SERCU TO NA JĘZYKU

Łk 6, 45b „Bo z obfitości serca mówią jego usta.” Czasem sami jesteśmy zaskoczeni wypowiadanymi przez nas słowami, których później nie można już cofnąć. Wielokrotnie po ochłonięciu stwierdzamy, że normalnie nigdy nie powiedzielibyśmy tego, co przed chwilą wyszło z naszych ust. Tak, jakby ktoś mówił za nas. Dręczą nas wyrzuty sumienia, później zaciskamy zęby, żeby […]

Continue Reading

PRZYJAŹŃ – CENNY DAR BOGA

Syr 6, 14-16 „Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bojący się Pana.” Post dedykowany szczególnie Agnieszce, Natalii i Joannie Mam w życiu to niesamowite szczęście, że niemal w każdym okresie mojego […]

Continue Reading

DROGA DO MĄDROŚCI

DROGA DO MĄDROŚCI Syr 4, 17-18; 1 Kor 1, 22-24 „W początkach powiedzie go trudnymi drogami, bojaźnią i strachem go przejmie, dręczyć go będzie swoją nauką, aż nabierze zaufania do jego duszy i wypróbuje go przez swe nakazy; następnie powróci do niego po drodze gładkiej i rozraduje go, i odkryje mu swe tajemnice.” „Tak więc, […]

Continue Reading

PANIE ZARADŹ MOJEMU NIEDOWIARSTWU!

JESTEM CZŁOWIEKIEM MAŁEJ WIARY Mk 9, 22b-24; Syr 1, 6 „Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam!». Jezus mu odrzekł: «Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy». Natychmiast ojciec chłopca zawołał: «Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!»” „Korzeń mądrości komuż się objawił, a dzieła jej wszechstronnej umiejętności któż poznał?” Z całej […]

Continue Reading

PFILIA CZY AGAPE?

KOCHAJ TAK, JAK UMIESZ J 21, 15-17 „A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!» I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł […]

Continue Reading