OTWÓRZ OCZY I SERCE A ZNAJDZIESZ BOGA

KKK 31

„Człowiek stworzony na obraz Boga, powołany, by Go poznawać i miłować, szukając Boga, odkrywa pewne „drogi” wiodące do Jego poznania. Nazywa się je także „dowodami na istnienie Boga”; nie chodzi tu jednak o dowody, jakich poszukują nauki przyrodnicze, ale o „spójne i przekonujące argumenty”, które pozwalają osiągnąć prawdziwą pewność.

Punktem wyjścia tych „dróg” prowadzących do Boga jest stworzenie: świat materialny i osoba ludzka.”

Ludzie określający się jako agnostycy, wyznają zasadę, że nie da się stwierdzić ani że Bóg jest, ani że Go nie ma. Stają pośrodku nie deklarując się rzekomo ani w jedną, ani w drugą stronę. W praktyce jednak agnostycyzm staje się ateizmem, gdyż ciężko przy takiej postawie jednak żyć i postępować tak, jakby On istniał (choć nie twierdzę, że takich ludzi nie ma w ogóle).

Tymczasem rzeczywistość ludzkości pokazuje, że jednak nawet w religiach naturalnych ludzie w jakiś sposób odkrywali, że jest lub są istoty wyższe niż to, co widzimy wokół siebie, ponieważ człowiek z natury jest istotą religijną (więcej na ten temat znajdziesz w poprzednim tekście: https://strefapolcienia.blog.deon.pl/2019/03/05/masz-w-sobie-tchnienie-boga/). Choć Bóg nie objawiał im się bezpośrednio, to jednak w jakiś sposób odnajdywali drogę do rozeznania, że istnieje jakieś bóstwo, które stworzyło świat.

Te dążenia do poznania Boga katechizm nazywa „drogami” lub „dowodami na istnienie Boga”. Są one dostępne dla człowieka każdego czasu i każdej kultury, gdyż prowadzi do nich poznanie zmysłowe oraz /działanie rozumu.

Katechizm wskazuje na dwa źródła naturalnego poznania: świat stworzony i osobę ludzką. W punktach 32-35 rozwija tę myśl, wskazując na to, w jaki sposób stają się one lustrem Stwórcy.

Świat stworzony, poprzez to, że wszystkie byty są przygodne (to znaczy mogłoby ich nie być) oraz każdy ma swoją przyczynę i określone miejsce w ustalonym porządku, staje się drogą do dojścia do uznania faktu istnienia Boga, który jest pierwszą przyczyną wszystkiego i celem istnienia wszechświata. Piękno i harmonia świata stworzonego, charakter bytów ziemskich, ruch życia na naszej planecie i inne elementy obserwowalne zmysłami, doprowadziły Arystotelesa do wykucia koncepcji Absolutu – czyli bytu doskonałego, który cały jest aktem, jest konieczny, niezmienny i jest cały dobrem i jednością. Zresztą – koncepcja absolutu jest bardzo szeroka i gdy wejdziemy choćby na popularną Wikipedię, pod hasłem Absolut znajdziemy przekrój wielu koncepcji zarówno filozofii zachodniej, jak i myśli wschodnich (patrz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Absolut). Sporo z nich nie ma żadnego odniesienia do konkretnych religii, są one czysto filozoficzne, a więc nie wynikają z Objawienia, lecz z wytworu ludzkiej myśli i rozważań.

W teologii katolickiej najmocniej do mnie przemawia pięć dowodów na istnienie Boga, napisane przez mistrza św. Tomasza z Akwinu – chyba najwybitniejszego teologa Kościoła. Co ciekawe, dowody te są mocno osadzone na filozofii Arystotelesa, gdyż to właśnie św. Tomasz był tym, który włączył filozofię tego wielkiego Greka czasów starożytnych do języka teologicznego. Wiele terminów teologicznych (jak choćby transsubstancjacja, czyli przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Pana) ma swoje źródło właśnie w filozofii Arystotelesa.

                     5 dowodów na istnienie Boga wg św. Tomasza z Akwinu:
1) „z ruchu” (jeżeli świat jest w ruchu, musi istnieć Pierwszy Poruszyciel),
2) „z niesamoistności świata” (nic nie istnieje samo z siebie, musi więc istnieć jakiś Byt samoistny),
3) „z przypadkowości rzeczy” (jeżeli wszystko jest przypadkowe, musi być Istota konieczna),
4) „z różnic w doskonałości” (w hierarchii doskonałości jest Istota Najdoskonalsza),
5) „z celowości przyrody” (byty przygodne mają swój jasno określony cel, musi jednak istnieć cel ostateczny całości – tym celem jest Bóg, który zarówno ustanowił cele wszystkich bytów przygodnych, jak również sam jest celem istnienia całego świata)

Drugą drogą poznania Boga według Katechizmu jest sama istota ludzka, która poprzez swoje dążenie do pełni, tęsknotę za pięknem i dążenie do dobra jest odbiciem Boga. Jak pięknie pisze autor Katechizmu:

„Człowiek: zadaje sobie pytanie o istnienie Boga swoją otwartością na prawdę i piękno, swoim zmysłem moralnym, swoją wolnością i głosem sumienia, swoim dążeniem do nieskończoności i szczęścia. W tej wielorakiej otwartości dostrzega znaki swojej duchowej duszy. „Zalążek wieczności, który w sobie nosi, nie może być sprowadzany do samej tylko materii” 10 – jego dusza może mieć początek tylko w Bogu.”

Nasz początek i nasz cel ostateczny nie są immanentne (wewnętrzne), lecz są poza nami – są w Bogu, który nie ma ani początku, ani końca. Głód miłości, który w sobie nosimy, nieustanny rozwój i nasze poszukiwania prawdy i piękna niezależnie od czasu i miejsca, w którym się rodzimy, nasz zmysł moralny, który mówi nam, że dobro należy czynić a zła unikać (czyli pierwsza podstawowa zasada prawa naturalnego) – wszystko to jest polem poszukiwań Boga i drogą do odkrycia Go poprzez tylko i wyłącznie nasze naturalne możliwości naszych zmysłów i naszego rozumu.

Rozum zaś nie stoi w sprzeczności z wiarą – wręcz przeciwnie – jest stworzony po to, byśmy mogli z wykorzystaniem jego możliwości przyjąć Objawienie Boże. Ale o tym Katechizm pisze troszkę dalej ?.

Jeśli interesuje Cię temat Objawienia – zapraszam do bardzo rozbudowanego tekstu z teologii fundamentalnej:

https://strefapolcienia.blog.deon.pl/2019/03/05/objawienie-milosne-zaproszenie-czesc-pierwsza/

https://strefapolcienia.blog.deon.pl/2019/03/08/objawienie-milosne-zaproszenie-czesc-druga/

Miej więc oczy i serce otwarte a uda Ci się zobaczyć rękę Boga we wszystkich stworzeniach. W szczególności zaś zachwyć się tym, jak pięknie Cię stworzył na swój obraz i podobieństwo – odnajduj Go w sobie i drugim człowieku, wsłuchuj się w Jego głos w Twoim sumieniu i otwórz się na Jego samoudzielanie się Tobie w darach Ducha Świętego.

Tego życzę Tobie i sobie – jest to piękna droga na całe życie.

Pozdrawiam Cię serdecznie i do poczytania!

😀

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.