PANIE ZARADŹ MOJEMU NIEDOWIARSTWU!

JESTEM CZŁOWIEKIEM MAŁEJ WIARY

Mk 9, 22b-24; Syr 1, 6

„Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam!». Jezus mu odrzekł: «Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy». Natychmiast ojciec chłopca zawołał: «Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!»”

„Korzeń mądrości komuż się objawił, a dzieła jej wszechstronnej umiejętności któż poznał?”

Z całej dzisiejszej Ewangelii przebija irytacja Jezusa. Padają bardzo mocne słowa: „O plemię niewierne, dopóki mam być z wami? Dopóki mam was cierpieć?” (Mk 9, 19). Jezus jest wyraźnie zdenerwowany, że Jego uczniowie nie poradzili sobie z uzdrowieniem epileptyka.

W głosie ojca słychać powątpiewanie: „jeśli możesz co…”. Jezusie – ja nie wiem, czy Ty faktycznie jesteś takim cudotwórcą, jak mi opowiadali. Sytuacja mojego chorego na epilepsję syna jest beznadziejna, więc pewnie i Ty nic na to nie poradzisz. Niby wszystkich uzdrawiasz, ale czy mi pomożesz? Może jednak potrafisz… Z takim przekazem bohater dzisiejszej Ewangelii staje przed Chrystusem. W odpowiedzi Jezusa znów da się wyczuć złość: „Jeśli możesz?” – to pytanie wyraża być może zwykłe zdziwienie, a być może irytację Mistrza w związku z tym, że ten człowiek ma tak słabą wiarę.

To, co mnie ujmuje, to nie tyle słowa Jezusa, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy, ale pełne pokory słowa udręczonego ojca: „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu”. Tylko pozornie tkwi w tym zdaniu sprzeczność.

Mam świadomość tego, że wierzę, ale wiem też, że ta moja wiara po ludzku jest bardzo mizerna. Tylko błaganie Boga o to, by On sam wzmocnił moją wiarę, ma sens. Tylko On może dać taką wiarę, która przenosi góry. O tym mówi też dzisiejszy fragment z Księgi Syracha – cała mądrość pochodzi od Boga i w nim jest od zawsze. Tej mądrości nikt do końca nie pozna, lecz Bóg hojnie jej udziela tym, „co Go miłują” (Syr 1, 10). Miłość do Boga to wiara – to nie są dwie odrębne rzeczywistości. Wraz z nimi otrzymujemy mądrość, która nie jest tym samym, co nasza ludzka wiedza czy inteligencja. Wszystko to jest darem Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Tylko On może podźwignąć naszą słabą wiarę, uszlachetnić naszą miłość i obdarzyć nas mądrością tak, byśmy mogli zawołać za świętym Pawłem: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13).

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.